Željezničke vage

Željezničke vage

Željezničke vage su mjerni instrumenti koji se koriste za mjerenje mase tereta koji se prevozi vlakom. One su instalirane na željezničkoj infrastrukturi, najčešće na kolosijecima, i služe za utvrđivanje mase tereta kako bi se osiguralo da se teret prevozi u skladu sa sigurnosnim propisima i regulativama.

Željezničke vage mogu biti različitih veličina i kapaciteta, a neke se mogu koristiti i za vaganje drugih vrsta vozila. One su važan alat u transportnoj industriji jer omogućuju precizno mjerenje tereta i osiguravaju da se teret prevozi sigurno i u skladu sa zakonskim propisima.

SASTAVNICE VAGE

 • Most vage, metalni profili, 21 m dužine, 1.8 m širine sa ugrađenim željezničkim tračnicama.
 • Mjerne doze : 8 mjernih doza
  Nosivosti 30 t svaka, sa pripadajućim alatima.
  Izrađene od nehrđajućeg materijala
  Kablovi i spojna kutija provlače se kroz most u jamu vage
  Certifikat OIML (EU)
  Zaštita IP 69K
 • Terminal s programom za željezničke vage
  Kućište od INOX-a
  Ekran, dislay LCD
  Tipkovnica  folijska 15 alfa numeričkih tipki
  Komunikacije: RS 232,RS485.Ethernet
  Program za željezničke vage omogućava rad sa terminalom , spojenim na printer
  Terminal se može spojiti na program koji postoji ili program za praćenje prometa preko vage LibraWin ili
  modificirati postojeći program.
  Terminal je certificiran, certifikat  EU – Test Conformity
 • Ispis na vagarinki:
  Naziv, adresa firme
  Vrijeme vaganja, datum
  Prvo, drugo vaganje(T/B/N)
  Kupac / dobavljač
  Roba …..
 • Uređaj za ispis vagarinke – printer EPSON LX350