Pozadina

Montaža vaga

Vlastitim resursima proizvodimo kolske, željezničke i vage u procesu proizvodnje.

Oslanjamo se na kvalitetnu elektroniku ( terminale) uz izvođenje vlastitog softvera i prateće automatike.

Automatiziramo kolske vage za samostalni rad bez operatera.