Vage za ugradnju ispod silosa i tankova

Vage za ugradnju ispod silosa i tankova su vrsta vaga koja se ugrađuje direktno ispod silosa ili tankova, kako bi se moglo precizno mjerenje težine sadržaja unutar njih. One su često napravljene od čelika i imaju visoku nosivost. Mogu se koristiti u različitim industrijama, kao što su prehrambena, kemijska, naftna, i industrija procesne tehnologije. One su dizajnirane da izdrže teške uslove rada, kao što su visoke temperature i pritisak, i izuzetno su precizne u mjerenju težine sadržaja unutar silosa ili tankova, što omogućava kontinuiranu kontrolu nivoa i kontrolu potrošnje.

Serija:

Elektronički  element za montažu na montirane noseće noge silosa

Elektronički  element za montažu na montirane noseće noge silos

Saznajte više

Serija:

Terminal tip CPWE (Panel- procesni terminal)

TERMINAL tip CPWE (Panel- procesni terminal) 

Saznajte više