Mosne vage

Printer za ispis vagarinki

Ekonomični 9-iglični pisač visoke kakvoće za 80 stupaca ,Iznimno pouzdan pisač ima prosječno vrijeme rada bez kvara od 10.000 sati rada.

DODATNE OPCIJE:

PROGRAM ZA PRAĆENJE PROMETA PREKO VAGE 

LibraWIN, koji ima puno više podataka nego sustav sa terminalom i printerom 

PC osigurava kupac.

Karakteristike programa:

  • prvo vaganje
  • drugo vaganje
  • jedno vaganje sa memoriranim tarama kamiona
  • registre: dobavljača – kupaca, roba, kamiona, vozača
  • izvješća prometa po: dobavljačima – kupcima, robama, kamionima, vozačima
  • izvješća svih  vaganja
  • izvješća krivih mjerenja vaganja
  • naknadna obrada
  • Mogućnost spoja na mrežu(ako postoji) sa exportom podataka