Automatska vaga i poluautomatsko doziranje

Automatska vaga s diskontinuiranim odvagivanjem

Automatska vaga radi bez pomoći i intervencije operatera. Cjelokupni postupak vaganja provodi se automatski prema unaprijed određenom procesu, koji je za dotičnu vagu definiran tijekom projektiranja.
  • Zamjenjuje dotrajalu automatiku i/ili dotrajale kontrolne terminale postojećih automatskih vaga s diskontinuiranim odvagivanjem.
  • Dodatna fleksibilnost u odnosu na staro rješenje zahvaljujući primjeni najnovije tehnologije u software-u / hardware-u.  Kontrola odvagivanja putem LCD color touch screen-a, a direktne funkcije putem industrijskih tipki.
  • Program rada vage se potpuno prilagođuje postojećoj vagi, te integrira u downstream / upstream proces.
  • Integracija u IT infrastrukturu najnovijim tehnologijama, export podataka u excel, print to pdf