Proizvodi

Serija:

Analitičke vage

Analitička vaga (ili kemijska vaga) je klasa vage dizajnirana za mjerenje male mase u submiligramskom rasponu.

Saznajte više

Serija:

Vage za osovinski pritisak

Vage za osovinski pritisak su uređaji koji se koriste za vaganje opterećenja na osovinama vozila.

Saznajte više

Serija:

Vage na viličarima

Vaga za paletni viličar jedan je od ključnih dijelova opreme bez kojeg svako skladište ili tvornica ne bi smjela ostati. To je način da jednostavno provjerite što točno napušta vaše skladište – brzim vaganjem paleta, bez potrebe da ih utovarite na platformsku vagu.

Saznajte više

Serija:

Platformske vage

Platformske vage su vrsta mehaničkih ili elektroničkih vaga koje se sastoje od platforme ili postolja na koje se stavlja predmet ili roba koji se važe.

Saznajte više

Serija:

Mosne vage

Mosna, mostna, kamionska, kolska, kolna vaga samo su jedni od naziva ekonomičnog proizvoda koji je neophodan za velike tvrtke kako bi što jednostavnije i lakše obavili ulazna ili izlazna vaganja robe.

Saznajte više

Serija:

Podne vage

Podne vage su vrsta vaga koja se sastoji od platforme za mjerenje težine i ekrana na kojem se prikazuje rezultat mjerenja.

Saznajte više

Serija:

Automatska vaga i poluautomatsko doziranje

Automatske vage automatski određuje težinu predmeta koji se stavlja na nju, bez potrebe za ručnim intervencijama.

Saznajte više

Serija:

Vage za ugradnju ispod silosa i tankova

Vage za ugradnju ispod silosa i tankova su vrsta vaga koja se ugrađuje direktno ispod silosa ili tankova, kako bi se moglo precizno mjerenje težine sadržaja unutar njih.

Saznajte više

Serija:

Kranske vage

Kranska vaga je vaga koja se koristi za vaganje masivnih ili teških tereta. Također su poznate kao viseće vage, vage za teret ili vage za vaganje iznad glave.
Korištenje kranske vage omogućuje uštedu prostora na podu i jednostavno vaganje predmeta nezgrapnog oblika.

Saznajte više

precizna_vaga_GAEP-KR_libra_tehnicar

Serija:

Precizne vage

Precizna vaga je instrument za vaganje visoke osjetljivosti, dizajniran za precizno mjerenje mase krutih tvari i tekućina s visokom razinom preciznosti. Općenito, ova vrsta vaga ima manji kapacitet i koristi se za vaganje manjih masa u usporedbi s vagama koje koristimo svakodnevno.

Saznajte više

Serija:

Utezi

Utezi su neizostavni instrumenti prilikom ispitivanja točnosti ili umjeravanja vaga.

Saznajte više